Najem orodja
Košarica
(0)
Košarica
(0)
  • Domov
  • / Pravica do odstopa od pogodbe

Pravica do odstopa od pogodbe


Pravica potrošnika do odstopa od pogodbe

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43.č - b43.e člen Zakona o varstvu potrošnikov.

Potrošnik (fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti) ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe.

43.č člen Zakona o varstvu potrošnikov določa:

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona. Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok iz prejšnjega odstavka teči z dnem, ko:

  • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,
  • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,
  • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,
  • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah:

  • 1. o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
  • 2. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;…


Sedmi odstavek 43.d člena Zakona o varstvu potrošnikov določa: Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek.

Kupec ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. Vendar je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti na naslov MAŠINCA d.o.o., Koprska  ulica 72, 1000 Ljubljana ali na kontaktni elektronski poštni naslov: , blago pa vrniti 14 dneh po poslanem obvestilu o odstopu. Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od pogodbe (nakupa). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni, nepoškodovani in nepolepljeni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Možnost vračila ne velja za potrošen material v primeru, da je bila originalna embalaža ali varnostni pečat odstranjena. Ponudnik vrne celotno kupnino najkasneje v roku 14-ih dni od prejetja vrnjenega blaga. Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:

  • pri pogodbah, katerih predmet so blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva,
  • pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim posebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo

Postopek zamenjave in vračila blaga

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel vrne osebno ali po pošti na naslov podjetja MAŠINCA d.o.o., Koprska  ulica 72, 1000 Ljubljana brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

Na podlagi izrecnega predhodnega dogovora med potrošnikom in podjetjem bo blago prevzelo podjetje.

Neposredni stroški vračila blaga pri odstopu od pogodbe bremenijo potrošnika.


Vračilo poškodovanih pošiljk

V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi, ki jo trenutno uporabljamo. To storite tako, da nas obvestite in vam po dogovoru pošljemo dostavno službo, ki prevzame paket v enakem stanju, kot ste ga prejeli (brez da bi karkoli dodali ali odstranili) ter izpolnite reklamacijski zapisnik. Skupaj z dostavno službo bomo poskrbeli, da bo reklamacije rešena v najkrajšem možnem času.


Postopek vračila kupnine

Mašinca d.o.o. kupcu, ki odstopi od pogodbe, vrne vsa opravljena plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja) nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe.

Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!