Najem orodja
Košarica
(0)
Košarica
(0)
 • Domov
 • / Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja


Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne trgovine Masinca.si so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom (OZ), z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

S spletno trgovino upravlja podjetje MAŠINCA, servis in trgovina, d.o.o., Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »ponudnik«), matična številka: 6889778000, podjetje je zavezanec za DDV, ID za DDV: SI14471396

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Spletna trgovina posluje in sklepa pogodbe v slovenskem jeziku s polnoletnimi osebami oz. osebami, starejšimi od 15 let, v skladu s slovensko zakonodajo in splošnimi pogoji poslovanja podjetja MAŠINCA, servis in trgovina, d.o.o..

Spletna trgovina ima pravico spremeniti pogoje poslovanja s posodobitvijo te objave. Tovrstne spremembe pogojev so za uporabnika zavezujoče.

Ponudba blaga, ki je objavljena v spletni trgovini, velja do objave preklica ponudbe oz. do odprodaje zalog.

S potrditvijo naročila je uporabnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja, varstvom osebnih podatkov in pravnim obvestilom.


Cene

Cene izdelkov v spletni trgovini so navedene v evrih (€) in že vključujejo DDV (davek na dodano vrednost).

Cene so zagotovljene za dan naročila in se lahko dnevno spremenijo, brez predhodnega obvestila.

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.


Dostava in osebni prevzem

Informacije o načinih in stroških dostave, osebnem prevzemu in dobavnih rokih se nahajajo na zavihku Dostava.


Ocene in mnenja

Mnenja, ocene in priporočila, ki jih kupci lahko napišejo, so del funkcionalnosti spletne trgovine in namenjeni skupnosti vseh uporabnikov. Masinca.si omogoča, da mnenje napiše katerikoli uporabnik spletne trgovine. Kupec se z oddajo naročila stinja, da bo po opravljenem nakupu na mail prejel povabilo k oceni trgovine in oddaji mnenja. Povabilo ni obvezujoče in se lahko ignorira.


Možnosti plačila

Informacije o podprtih načinih plačila se nahajajo na zavihku Možnosti plačila.


Darilni boni

Informacije o Splošnih pogojih nakupa in unovčitve darilnih bonov.


Pravica do odstopa od pogodbe - Vračilo blaga

Informacije v zvezi z pravico do odstopa od pogodbe in vračilom blaga se nahajajo na zavihku Pravica do odstopa od pogodbe.


Garancija

Za izdelke, za katere je prodajalec (Mašinca d.o.o.) izročil kupcu garancijski list, veljajo garancijski pogoji zapisani na izročenem veljavnem garancijskem listu in veljajo od dneva nakupa s predložitvijo računa. Za reševanje reklamacij je pristojen pooblaščen servis. Za uveljavljanje reklamacije je potrebno izdelek poslati na servis, ki je dolžan izdelek popraviti v roku 30 dni od prejema zahteve za odpravo napak. 30-dnevni rok za popravilo se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. Če izdelka servis ne uspe popraviti v zakonskem roku, mora kupcu zagotoviti nov brezhiben izdelek.

Izključitev iz garancije
Garancija ne krije poškodb, ki bi nastale zaradi:

 • Nepravilne ali malomarne rabe, vključno z (vendar ne omejeno na) zlorabo ali uporabo neprimerne opreme;
 • Nepooblaščenih posegov v orodje, vključno z (vendar ne omejeno na) odpiranjem izdelka in preureditvami na orodju;
 • Mehanskih poškodb ali preobremenitve orodja;
 • Prenizke ali previsoke električne napetosti;
 • Zunanjega udarca (padec ali udarec);
 • Uporaba neoriginalne opreme;
 • Nepravilne montaže orodja;
 • Izostalega ali nepravilnega vzdrževanja orodja;
 • Redne obrabe (na primer obraba sestavnih delov, kot so krtačke, motorja, kroglični ležaji, stikala, kabli, tesnila);
 • Prevoza po izročitvi orodja
 • Neupoštevanja navodil za uporabo;
 • Višje sile.

Garancija prav tako ne krije razstavljenih, delno razstavljenih ali z neoriginalnimi deli popravljenih orodij ali orodij, ki so jih poskušale popravljati nepooblaščene osebe. Garancija ne krije rednega vzdrževanja potrošnih ali obrabnih delov (npr. krtačke, olje, mast) ter normalne obrabe orodja.


Stvarna napaka

Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. Prodajalec odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost prešla na kupca, ne glede na to, ali mu je bilo to znano ali ne. Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva. Prodajalec odgovarja tudi za napake, ki bi jih bil kupec z lahkoto opazil, če je izjavil, da blago nima nobenih napak ali da ima določene lastnosti ali odlike.

Napaka je stvarna:

1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
 
Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
 
Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku 2 (dveh) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec izda potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta 2 (dve) leti odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku 6 (šest) mesecev od izročitve.
 
Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

 
V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti. Zahteve kupca do prodajalca ugasnejo s potekom 2 (dveh) let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.
 
Če obstoj napake na blagu ni sporna, mora prodajalec najpozneje v roku 8 (osmih) dni ugoditi kupčevi zahtevi. Prodajalec pisno odgovori kupcu na zahtevo najpozneje v 8 (osmih) dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu sporen. Če prodajalec uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan kupcu po njegovi izbiri izročiti v 8 (osmih) dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda. Če prodajalec poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan na lastne stroške v 3 (treh) dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, kadar se s tem ne zmanjšata vrednost in uporabnost proizvoda. V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada kupcu pravica kot v primeru izgube ali uničenja.
 
O uveljavljanju stvarne napake nas obvestite na:

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).


Varovanje osebnih podatkov

Informacije o varovanju osebnih podatkov se nahajajo na zavihku Varovanje osebnih podatkov.


Hramba pogodbe

Pogodbe o nakupu (naročila) so sklenjene v slovenskem jeziku in jih hranimo v elektronski obliki.

Stranka po oddaji naročila prejme pogodbo o nakupu na elektronski naslov, ki je bil naveden v obrazcu za naročilo.

Pogodbe so prav tako naknadno dostopne:

 • Za registrirane kupce: preko uporabniškega računa ali na pisno zahtevo po elektronski pošti na info@masinca.si
 • Za neregistrirane kupce: na pisno zahtevo po elektronski pošti na info@masinca.si

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega izdelka.

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.


Pravno obvestilo

Spletna trgovina je last podjetja MAŠINCA, servis in trgovina, d.o.o., ki spletno trgovino tudi upravlja. Vsebine, objavljene v spletni trgovini so last podjetja MAŠINCA d.o.o., in se lahko uporabljajo v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez dovoljenja podjetja MAŠINCA d.o.o.
Včasih se zgodi, da ne moremo zagotavljati popolne točnosti in zanesljivosti vseh objavljenih podatkov. Vsa opozorila bomo sprejeli resno in takoj popravili objavljene informacije.
Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe informacij, objavljenih v tej spletni trgovini ali začasnega nedelovanja spletne trgovine.
Pridržujemo si pravico do dnevne spremembe vsebin, napak v cenah in napisanem besedilu.
Z uporabo spletne trgovine obiskovalec, kupec potrjuje, da sprejema opisane pogoje in se z njimi strinja.


Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.

V primeru pritožb, sporov ali težav se kupec lahko obrne na prodajalca po pošti na naslov MAŠINCA D.O.O., Koprska  ulica 72, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na
Na vse pritožbe se prodajalec odzove po elektronski pošti ali telefonsko v najkrajšem možnem času in v okviru zakonskih obvez glede na vrsto pritožbe.
 
Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V kolikor spora ni mogoče rešiti, je za reševanje spora pristojno sodišče v skladu z zakonom.
 
Dne 14. 11. 2015 je pričel veljati Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015; v nadaljevanju ZIsRPS). ZIsRPS ureja izvensodno reševanje domačih in čezmejnih sporov med podjetji in potrošniki s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: izvajalec IRPS). Skladno z drugim odstavkom 8. člena ZIsRPS ponudnik/prodajalec ne priznava nikakršnega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z ZIsRPS.
 
Ponudnik omogoča spletno trgovino na območju RS in na spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL